среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja ploty PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachet nie wymaga pozwolenia na to oraz zgłaszania tego faktu gminie nie licząc wyjątkowych wypadków.

Stawianie sztachetki plastikowe na plot i bramkę ogrodzeniowa nie potrzebuje zezwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu starostwu powiatowemu prócz wyjątkowych wypadków.

Ogrodzenie z PCV na plot i furtę sztachetowa nie przewyższające wielkości 2,2 m budowane pomiędzy dwoma przyległymi działkami nie wymagają żadnych formalności formalnych. Tyczy się to tez ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń niedaleko dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy plot PCV na plot i bramę ogrodzeniowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu powinno określać formę ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego montażu oraz proponowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba dodać deklaracje o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych i jeśli jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasem do budowy ogrodzenia Winylowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachet potrzebne są specjalne uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Stawianie ogrodzenia można zacząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie przedtem protestu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, gdy planowane ploty z Winylu na plot i bramkę ze sztachet jest niezgodne z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej drogi. W przypadku kiedy projektowane ogrodzenie plastykowe na plot i furtkę ze sztachetekprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie zainicjowania prac przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w wypadku ochoty postawienia ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий